WASA FOTBOLLSAKADEMI

WFA Corona instruktioner

 Uppdaterad: 12.5.2021

 Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 11.5.2021, Vasa sjukvårdsdistrikt 27.4.2021 och Bollförbundets riktlinjer 10.3.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig på basnivån.

Allmänt: 

Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi

Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.

Meddela sportchef genast vid bekräftad smitta.

Användning av utrymmen:

20 år och yngre: Inga restriktioner

21 år och äldre på hobbynivå (allt utom liga, div. 1, herrar div. 2)

Utomhus: Max 50 personer per hel fotbollsplan i grupper på max 20 personer inkl. tränare.

Före träning

 Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.

Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.

Om någon i familjen väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts.

Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.

Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.

Tvätta händerna innan man åker hemifrån.

Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.

Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna

 Ankomst till träning

 Man träffas utanför byggnaden.

Tränare/lagledare kollar att vårdnadshavaren intygar att deltagaren uppfyller kraven på kontrollistan. Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.

Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.

Alla över 12 år (2007 födda och äldre) tar på sig munskydd innan man samlas och går in i byggnaden och behåller det på ända tills träningen påbörjas. Genast efter avslutad träning tas munskydd på igen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.

Om man samåker tas munskydd på hemma innan man kliver in i bilen.

Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.

Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.

Tränare och övriga lagledare rekommenderas ha munskydd på sig under hela träningen vid inomhusträning, samt hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen. Utomhus behöver munskydd inte användas, men man bör hålla säkerhetsavstånd.

Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte överstiga 20 personer eller blandas med andra grupper.

Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.

Föräldrar ska inte följa med sina barn in i Botniahallen/Fennia Arena/Adidashallen/skolan förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

 Träning

 Alla lag har fått handsprit som används vid behov.

För 20 år och yngre: Normala träningar är tillåtna.

För 21 år och äldre: Både inomhus och utomhus ska 2 meters säkerhetsavstånd hållas mellan deltagarna

Spotta inte på planen.

Hosta och nys i armvecket.

Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.

Målvaktshandskar

De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.

Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

 Matcher

 För alla åldersgrupper är matcher tillåtna på orter som hör till basnivåns områden och mot lag från andra områden som befinner sig på basnivån. Denna bestämmelse är i kraft 1.5-16.5.

Publik kan uppgå till 50 personer. Under förutsättningen att alla kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning kan större publik än 50 personer tillåtas.

Efter träning & match

 

Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.

Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.

Tränarna registrerar spelarna efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.

WFA - ett regionalt fotbollssamarbete

 

Wasa Fotbollsakademi, grundat 2015, är ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga  föreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är  BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK.

Samarbetet berör ca 1500 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Wasa Fotbollsakademi leds av sportchef Christoffer Kloo. Till sin hjälp har han fotbollstränarna och utbildarna Camilla Ackerfors och Max Peltonen.

 

Sportsligt syfte

  • Stärka fotbollens position i regionen.
  • Stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA.
  • Skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de enskilda spelarna.
  • Utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter.
  • Skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet.
  • Stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens.
  • Stöda och utveckla samarbetsföreningarnas sportsliga organisation.
  • Vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner.