Barns rättigheter i fotboll

Barns rättigheter i fotboll

  • att delta som barn och inte som vuxna
  • att delta oavsett färdighetsnivå
  • att delta på en nivå som överensstämmer med ens utvecklingsnivå
  • kvalificerat ledarskap från vuxna
  • att delta under säkra och trygga förhållanden
  • varje barn skall ha rätt att delta i beslut angående deras idrottsutövning
  • anpassade förberedelser till varje idrottsgren
  • lika möjligheter att lyckas
  • att bli värdigt behandlad av alla inblandade
  • att ha roligt genom idrotten
Sträva efter att göra fotbollen rolig och spännande för alla barn