Checklista för för hur man bemöter nya spelare i laget

CHECKLISTA FÖR HUR MAN BEMÖTER NYA (YNGRE) SPELARE I LAGET 

Före och/eller i början av träningen
  1. Bestäm på förhand vem av er i lagledningen som först pratar med den nya spelaren. Ta reda på vad barnet heter, ifall det finns andra i gruppen som han/hon känner, var de bor, går i skola osv. Berätta också på vilket sätt ni kommer att presentera den nya spelaren för de övriga i gruppen
  2. Tränarna presenterar den nya spelaren och önskar den välkommen med i gruppen. De övriga spelarna (som den nya inte känner sedan tidigare) kan därefter presentera sig för den nya spelaren. Hur detta skall gå till kan ni givetvis själv bestämma i era grupper, huvudsaken att det finns en klar idé om hur detta skall göras.
  3. Kamrat (er) i samma grupp. Vid den första övningen skall man se till att den nya spelaren placeras så att den har någon kompis med i samma grupp. Om det inte finns någon spelare som han/hon känner i den nya gruppen kan man låta spelaren själv välja kompis/grupp. Annars utser man någon kamratlig eller social spelare ur gruppen att fungera som kompis/par under träningen.
  4. Personuppgifter. Lagledaren tar in personuppgifter av föräldrarna (spelaren själv) eller ber spelaren ta med personuppgifterna till följande träning (blankett). Bra är också att be föräldrarna om uppgifter gällande barnets hälsa. Detta kan givetvis vara en känslig fråga för föräldrarna. Diskutera dock vikten av att ni i lagledningen känner till ifall spelaren har nån form av allergi, diabetes, epilepsi eller annat som ni bör känna till ifall något händer. Alla dessa uppgifter skall behandlas ytterst konfidentiellt!
  5. Efter träning. Gå igenom vad vi tränat idag. Kolla vad spelaren tyckte om träningen, vad var roligt, intressant etc. Berätta var och när ni tränar nästa gång. Dela ut ett månadsschema åt spelaren. Fundera i gruppen vem som ansvarar för detta.
  6. Dela ut kontaktuppgifter för tränare och lagledare. Ha färdigt ett papper för detta ändamål.
  7. Spelregler. Ha ett papper med föreningens/lagets spelregler med er som ni kan dela ut till den nya spelaren/föräldern. Här kan man också hänvisa till föreningens hemsida.
  8. Transportbehov. Kontrollera ifall spelaren behöver hjälp med transport till träning.
  9. Språkkunskaper. Kolla vilket som är spelarens modersmål så ni kan ge ut all relevant info på spelarens eget språk.
  10. Kolla föräldrarnas idrottsliga bakgrund. Ta reda på ifall föräldrarna kan vara till hjälp i själva träningen eller i organisationen kring laget.
OBS! Kom ihåg att det första intrycket du/ni ger den nya spelaren kan vara helt avgörande för om han/hon fortsätter att spela fotboll i ert lag!
Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck!
Denna lista kan ni säkert komplettera eller göra om efter behov. Tanken var att göra er uppmärksamma på hur viktigt det är att man tänker igenom situationer når nya spelare ansluter till gruppen/laget.