Föräldrarnas tio budord

Föräldrarnas 10 budord

  • var med på träning och match – barnen vill det gärna
  • uppmuntra alla spelare under matchens gång – inte enbart din egen son eller dotter
  • uppmuntra både i med- och motgång – ge inte oberättigad kritik, ge istället positiv och vägledande kritik (råd)
  • respektera tränarens val av spelare – försök inte påverka honom under matchens gång
  • se domaren som en vägledare – kritisera inte hans/hennes domslut
  • stöd ditt barns deltagande – pressa det inte
  • fråga om matchen var spännande och rolig – inte enbart om resultatet
  • skaffa ordentlig och vettig utrustning – överdriv inte
  • visa respekt för det arbete klubben utför – erbjud din hjälp – klubben behöver dig
  • tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll – inte du!
Samt det viktigaste av allt -> se till att ditt barn trivs och har det roligt tillsammans med sina kamrater