Nyheter WFA

Ett år med Wasa fotbollsakademi - WFA

 

Det har snart gått ett år sedan Wasa Fotbollsakademi startades upp. Efter flera möten där klubbledare diskuterade ett samarbete mellan föreningar med Lars Mosander togs beslutet att grunda en akademi. Att hitta ett namn på ett samarbete mellan flera olika klubbar där det även ges extra träning åt elever och studerande innan skolorna startar på morgnarna var inte så enkelt. Ordet akademi kan vara lite svårförståeligt och inom fotboll används ordet på många olika sätt. I svenska akademins ordlista står det att akademi är "ett samfund med vetenskapligt eller konstnärligt syfte", det kan även vara "en högre läroanstalt".

Det finns nog många så kallade akademier inom fotboll som inte stämmer överens med den beskrivningen. WFA jobbar utgående från vetenskap och visst finns det vetenskapliga syften med mycket som görs. Om det finns något konstnärligt syfte kan var och en ha en åsikt om, men visst är fotboll i sig en sorts konst. Är WFA en högre läroanstalt kan man också fråga sig. Saker görs åtminstone på en klart högre nivå inom hela WFA redan nu jämfört med hur de gjordes i klubblagen ett år sedan. Mängder av spelare och tränare har fått börja tänka efter mer samt jobba hårdare och mer målmedvetet. Så visst kan man även kalla WFA för en högre läroanstalt om man vill. Vilket namn man än hade kommit fram till så består samarbetet av klubbarna Vasa IFK, Sundom IF, Solf Ik, Iskmo-Jungsund BK, Bk-48 och FC Kuffen. Syftena med samarbetet är många men huvudsyftet kan väl sammanfattas som att man vill förbättra spelarnas möjligheter att bli bra på fotboll. Genom frågor åt Lars Mosander skall vi se vad som har skett på ett år:

Hur har det känts att jobba i Vasatrakten och inom WFA under ett år?

Jo, riktigt bra! Det har varit trevligt att flytta tillbaka till ”hemsoporna”. Arbetet inom WFA har artat sig bättre än jag trodde. Mycket givetvis beroende på att det finns bra folk ute i föreningarna som hjälpt till med det praktiska utförandet. Jag har också haft privilegiet att själv kunna välja mina närmaste medarbetare, vilket är en stor förmån. Det är för mig väldigt roligt och intressant att få jobba med Max, Christian och Jonas, inte minst ur den synvinkel att jag själv tränat dem under flera års tid när de var juniorer samt även utbildat dem på olika tränarkurser. Hur roligt det är för dem är sedan en annan sak J

Det har blivit väldigt långa dagar och mycket arbete. Detta var givetvis något som jag visste om på förhand, men det administrativa arbetet och framförallt insamlandet av pengar har tagit alltför stor tid i anspråk och tidvis varit väldigt betungande. En organisation av denna storlek kräver fler heltidsanställda tränare och tyvärr har vi inte lyckats få stöd från Finlands Bollförbund för detta ändamål.  Detta innebär ett ständigt arbete med att få ihop löner till alla anställda. Jag vill här passa på att rikta ett stort tack till föräldrar, fonder, stiftelser, privatpersoner och företag vars stöd/bidrag gjort det möjligt för oss att driva verksamheten. Hoppas vi kan få ett liknande stöd också framöver så vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet.

Vad har fotbollsspelarna fått ut av WFA under det första året?

Vi har ordnat olika former av extra träning för de mest motiverade spelarna i olika åldersgrupper, både i form av morgonträning och extra träning på eftermiddagar efter skoltid. På sommaren har vi kört extra träning på förmiddagar. Hur mycket som erbjuds beror på åldern hos spelarna. De äldsta spelarna som studerar på andra stadiet tränar tre extra träningar i veckan på morgonen, högstadieelever tränar en eller två extra träningar i veckan osv. Tyvärr räcker personalresurserna inte till för fler extra träningar, men lyckligtvis har vi fått stöd från Bollförbundet för två Fortum Tutor tränare som kan erbjuda stöd och hjälp till spelare och tränare i de yngre åldersgrupperna.

I övrigt har vi satsat rätt mycket på intern skolning för tränarna, med utbildning i olika teman under säsongens gång. Vi har även i mån av möjlighet och tid besökt olika lag och hjälpt till med lagträningen. De flesta tränare inom WFA har dessutom visat stort intresse för att vidareutbilda sig i Bollförbundets olika kurser under det första året.

Sammantaget tror jag att alla dessa saker gjort att spelare i alla lag i samtliga samarbetsföreningar fått en mer välplanerad och kvalitativt bättre träning under året. Vi kan inom WFA tydligt se en klar höjning av prestationerna, både hos enskilda spelare och hos de flesta av lagen i samtliga samarbetsföreningar.

Vad är det viktigaste juniorerna bör träna på just nu?

Vi måste bli bättre på själva ”kärnområdet” i fotboll. Detta innebär att vi måste jobba hårt för att förbättra själva fotbollsfärdigheten. Med fotbollsfärdighet menas spelarens tekniska (funktionella) och taktiska (spelförståelse, perception, beslutsfattande) färdigheter. Vår bollbehandling – första beröring, tillslag på boll, förmågan att behärska bollen med olika delar av foten/kroppen, förmågan till riktningsförändringar/tempoväxlingar med boll osv. – är inte på en tillräckligt bra nivå för att vi skulle kunna vara i nationell topp för tillfället.

Vi måste även jobba mycket med själva spelförståelsen, som är det delområde där vi har mest att utveckla. Förmågan att ha överblick över planen, att kunna förutse vad som kommer att hända i nästa spelmoment både offensivt och defensivt, förmågan att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick osv. är alla faktorer som gör spelet mer rörligt och dynamiskt. Tyvärr spelar majoriteten av våra spelare alldeles för lite småspel på fritiden vilket också syns då vi spelar eftersom spelet många gånger tenderar att bli alltför passivt.

Här har vi alla tränare ledare och föräldrar en viktig uppgift – hur få våra juniorer att spela mer spontan fotboll på fritiden!? Det är oerhört viktigt att all träning inte är styrd träning, speciellt i de yngre åldersgrupperna. I de yngre åldersgrupperna är det många gånger bäst att själva spelet utgör tränaren så att man tränas till att själv ta beslut, hitta både tekniska och taktiska lösningar etc.

Vi får dock inte glömma övriga delar i fotbollsträningen. Klart är att vi även måste förbättra den fysiska, mentala och sociala träningen hos våra spelare. Inom dessa delar av träningen finns mycket att göra. Gällande dessa träningsområden finns det dessutom mycket ”mytologi” som florerar vilket gör det svårare för oss att nå fram till tränare, spelare och föräldrar gällande vad som är rätt och vad som är fel.

Vad krävs för att få fram bättre spelare/lag i framtiden?

Vi måste träna mera rent kvantitativt och bättre kvalitativt. Träningsdosen måste höjas sakta men säkert speciellt i de lag där spelarna är beredda att göra en satsning på fotboll, men även i de övriga lagen generellt sett. Dock inte så att vi har för mycket styrd lagträning i de yngre åldersgrupperna. Där är det som sagt viktigt att en del av träningen skall utgöras av spontan fotboll på fritiden.

Det gäller att höja medvetenheten om vad fotbollsträning är - vad som krävs för att bli bra i fotboll, träna på rätt saker, i rätt ålder, på rätt sätt etc - hos alla inblandade dvs spelare, tränare, förening och föräldrar. T ex används ordet talang väldigt vårdslöst i olika sammanhang. För mig är en talang en spelare som har de färdigheter som krävs för att bli bra i fotboll, vet vad som krävs för att man skall bli bra, men framförallt även är beredd att fullt ut ta alla konsekvenser som detta medför i form av planering av träning, träningsmängd, skola, umgänge med kompisar osv. Vem som är beredd till detta ser man (enligt min erfarenhet) först vid 17-19 års ålder. 

Vidare måste vi förbättra träningskulturen hos alla inblandade. Med träningskultur (matcher) menar jag t ex – att komma i tid till träning (en välplanerad sådan), själv köra igång med uppvärmning, i god tid meddela ifall man inte kommer, vara fokuserad på träning, göra sitt bästa i alla situationer hela träningen, ta ansvar för sig själv och andra etc. Detta är självklarheter i de flesta andra fotbollsländer. Tyvärr måste vi slita med dessa saker alldeles för mycket. Det gäller att lära spelarna rätta vanor.

Tempot och intensiteten i träning och matcher bör höjas i fall vi vill utveckla våra spelare till att nå en högre nivå. Detta gäller inte bara hos oss i WFA utan det är ett generellt problem på alla nivåer i Finland. Här ligger vi klart efter internationellt sett. Detta medför att vi måste höja kravnivån och instruktionsnivån. Många spelare kommer för lätt undan i ung ålder och har en för tunn fotbollsutbildning för att kunna klara sig på högre nivå.

Höjdpunkterna under säsongen 2016?

Det står i WFA:s fotbollsprogram att verksamheten riktar sig till alla spelare som spelar fotboll och att verksamheten skall ordnas så att alla som vill kan spela fotboll så länge de vill enligt egen motivation och nivå. Det skall inom vår verksamhet både finnas utrymme för ”elitfotboll” och ”breddfotboll”.

Jag är väldigt glad över att vi t ex detta år kunnat ha hela sju lag (pojkar och flickor) i B – junior åldern. Detta är något som vi måste jobba hårt för att kunna fortsätta med i framtiden, inte minst ur fotbolls/hälsosynpunkt men också för att få fram framtida tränare, ledare, sponsorer samt bredda den starka fotbollskultur som finns i regionen.

Den senaste uppdateringen från Bollförbundet gällande antalet spelare i våra föreningar visar att vi ökat antalet spelare klart i fem av sex samarbetsföreningar. Att öka antalet spelare är att bygga för framtiden och där har samtliga samarbetsföreningar ett stort jobb framför sig att varje år få ihop tillräckligt med spelare både på pojk- och flicksidan.

Tittar man på de sportsliga framgångarna i de åldersgrupper där vi börjar kolla lite mer på resultat, har vi gjort det mycket bra. Samarbete inom WFA samt med några övriga föreningar (SJK C-15 pojkar, FC Sport D-13 flickor) har gjort att vi deltagit i fem av sex möjliga FM -slutspel för pojkar respektive flickor i åldrarna D-13, C-14 och C-15. Det var ytterst få föreningar i hela landet som klarade av samma sak.

Även våra äldre juniorer har gjort mycket bra ifrån sig. Våra B-flickorna tog brons i FM serien när man besegrade Ilves från Tammerfors med 2-0 i matchen om tredje pris vid B flickornas finaldag i Uleåborg. Väldigt strongt gjort av flickorna med tränaren Keijo Karvonen i spetsen. Ett Stort Grattis till hela laget!!   

Våra B-pojkar gjorde en bra säsong och lyckades i sista omgången i div 1 säkra en plats i B- juniorernas FM kval genom att vinna sin sista match med 2-0 samtidigt som övriga matchresultat gick ”vår” väg. Likaså är våra A-pojkar också de klara för FM kvalserien. Mycket bättre än detta kan vi inte begära i dagsläget.

Också i övrigt har våra lag gjort det bra i de serier de har deltagit i. Ett stort tack till alla de tränare, ledare och föräldrar som har gjort detta möjligt. Jag vet exakt hur mycket planering och trixande det kan bli med att träna ett lag vid sidan av eget jobb, familj samt med ordnandet av skjutsar etc för att kunna göra det möjligt för våra juniorer att hålla på med fotboll.

En höjdpunkt är även att vi för tillfället har ett flertal flickor i B-junioråldern som ivrigt tränar extra på sin fritid på planerna runt MTV samt i Fennia Arenan. De utgör ett strålande exempel för samtliga övriga juniorer i alla samarbetsföreningar, både yngre och äldre juniorer, flickor samt pojkar.

För mig personligen ligger ändå den största glädjen i att varje dag kunna se framstegen, engagemanget, intresset och glöden i ögonen hos de spelare jag och andra tränar, samt det stora intresse som flera tränare visat för att lära sig nya saker.

Hur många tränare har utbildats och fått nya licenser på ett år i WFA:s regi?

Vi har under det första året inom WFA lyckats med att utbilda ett väldigt stort antal tränare på E, D och C tränarnivå. Förnärvarande ligger vi på ca 160-170 tränarlicenser gällande ovannämnda kurser och fler tränarkurser är på kommande. Jag är väldigt glad över det stora antalet tränare som är villiga att utbilda sig. Det visar på ett stort engagemang hos tränarna. Det är också den enda vägen vi kan gå ifall vi vill höja på nivån på fotbollen. En engagerad, välutbildad tränare är den absolut viktigaste enskilda faktorn för att på längre sikt få fram bra spelare.

Det stora intresset visar också på hur stort behovet i de olika föreningarna har varit för att kunna utbilda tränare. Finlands Bollförbund har tidigare inte kunnat erbjuda ett enda utbildningsmaterial på svenska. Vi har därför själva översatt allt utbildningsmaterial inom tränarutbildningen till svenska för att kunna erbjuda tränarna utbildning.

Att utbilda denna mängd tränare kräver mycket resurs och lyckligtvis har jag här haft stor hjälp av Tobbe Holmgren, Max och Christian med att dra olika kurser. Utan deras hjälp skulle det inte gå.

 

Peter Siegfrids

VIFK Magazine