Skolning

Vi planerar att ordna en Uefa B tränarkurs med start i höst tillsammans med Fotbollsregion Jakobstad i samarbete med Vasa och Mellersta Österbottens Bolldistrikt. 

Kursen är svenskspråkig och riktar sig främst till tränare i de äldre lagen/seniorlag. Även tränare för yngre lag kan komma ifråga.

B tränarkursen är indelad i 4 delar (2-3 dagar) och kommer att hållas tidsperioden november 2017-mars 2018.

Val av tränare till kursen görs av respektive sportchefer i samarbete med Bolldistrikten.

Närmare info om ansökningstid etc kommer så fort planeringen av kursen är klar.