Spelregler kring matcher och träning

Kort sammadrag gällande spelregler kring matcher och träning i de olika åldersgrupperna

Fundamentals 5 – 8/9 år

Träning 1-2 gånger i veckan plus match. 

Sträva efter att barnen får spela så långa sammanhängande perioder som möjligt. Att springa ut och in på planen skapar ingen bra utvecklingsmiljö (trivsel, glädje) för barnen.

Ta segrar och förluster med förnuft – tål de vuxna att barnen förlorar, lär sig även barnen tåla det.

HAM gäller i I7-H8. OBS! HAM (halva matchtiden) innebär att man spelat ungefär lika mycket räknat över hela säsongen - inte i en enskild match!!

Träna för att lära (sig träna/spela) 9/10 – 12/13 år

Träning 3-5 gånger i veckan, inklusive/exklusive match. 

Spela inte för många matcher. Grundprincipen är att det skall gå 2-3 träningar på varje match. 

  • HAM gäller i G9-E11 för spelare som följer de principer som gjorts för rätt träningskultur.
  • I D12 gäller HAM för alla de spelare som deltagit i minst 75 % av lagets träningar och som också i övrigt följt de regler (träningskultur) som är gemensamt uppgjorda av laget. Spelare med lägre träningsnärvaro än 75 % ges speltid, men inte i lika stor grad som de som tränat mer.
  • HAM gäller i D13 för de spelare som deltagit i minst 75 % av lagets gemensamma träningar, samt som också i övrigt följt de regler (träningskultur) som gemensamt uppgjorts laget. Spelare med lägre träningsnärvaro än 75 % ges speltid, men inte i lika stor grad som de som tränat mer.

OBS! Beträffande PSL-lagen kan andra regler undantagsvis gälla beträffande speltid beroende på antalet spelare/lag etc. Vilka dessa regler är bestäms skilt av WFA:s sportchef och lagen inför varje år.

OBS! Breddfotboll är en viktig del av WFA:s verksamhet. Man kan i fasens slutskede bilda lag som gällande träningstillfällen per vecka avviker från det antal träningstillfällen som är uppsatta för spelare som är mer motiverade. Breddlagen tränar minst 2 gånger/vecka. Viktigt att det också här finns en nedre gräns (70 %) för vad som gäller för att man skall få speltid. 

Träna för att tävla 14/15 – 17 år

Från (13) 14 år skall spelare, oavsett ålder, spela i det lag deras talang och mognad förutsätter. 

Rekommenderad träning för spelare 14-15 år är 10-12 timmar i veckan + match. För spelare 16-17 år gäller träning 12-15 timmar i veckan beroende på antalet matcher. 

Från 15 års ålder sker en övergång till att ge mer speltid åt de mest talangfulla spelarna. Detta gäller gradvis redan från 14 års ålder. 

  • I C14 och C15 skall spelare som deltagit i minst 80% av lagets gemensamma träningar, samt som också i övrigt följt de regler (träningskultur) som gemensamt uppgjorts laget få speltid. Spelare med lägre träningsnärvaro än 80 % ges speltid, men inte i lika stor grad som de som tränat mer. OBS! Från denna åldersgrupp sker en (gradvis C-14) övergång till att ge mer speltid åt de mest talangfulla spelarna.                                                                                                                                 
  • I B jun skall spelare som deltagit i minst 85% av lagets gemensamma träningar, samt som också i övrigt följt de regler (träningskultur) som gemensamt uppgjorts av laget få speltid. Spelare med lägre träningsnärvaro än 85 % ges speltid, men inte i lika stor grad som de som tränat mer. Mer speltid ges åt de mer talagfulla spelarna

OBS! Breddfotboll är en viktig del av WFA:s verksamhet. Man kan i fasens slutskede bilda lag som gällande träningstillfällen per vecka avviker från det antal träningstillfällen som är uppsatta för spelare som är mer motiverade. Breddlagen tränar minst 2 gånger/vecka. Viktigt att det också här finns en nedre gräns (70 %) för vad som gäller för att man skall få speltid. 

Träna för att vinna 18 – 20 år

Spelarna skall vara beredda på att träna 15-21 timmar i veckan året runt, med undantag för kortare pauser i träningen.

Mer speltid ges åt de mer talangfulla spelarna. Träningsnärvaron skall vara minst 85% för att man skall få speltid.