WASA FOTBOLLSAKADEMI

WFA tränare till kännedom:Nu kommer förbundet (Lars Mosander) att ordna en intressant kurs som handlar om teknikinlärning. Vilket alltid inte är så lätt. Har man fotbollsbakgrund eller inte.

Teknikkursen ingår i Bollförbundets utbildnings paket. 

Startkurs —> Åldersanpassad —> Teknikkurs —> C-kurs osv.

Vi har 16 platser på den här kursen. Den är i första hand till för de som gått startkursen eller går startkursen. Men man kan också anmäla sig fast man inte gått startkursen men funderar på att gå den i framtiden. Men de som går eller har gått står i förtur. Om det blir platser kvar så går platser till de som planerar att i framtiden gå startkursen.Den är ett krav om du någongång planerar att gå C-tränarkursen.

Kursen består av 20 h. De två första kvällarna är 10.9 kl 17.30-22 och 14.10 kl 17.30-22.00. Resten av datumen kommer senare.

Deadline för anmälan är 3.9 kl 24.00.Med vänlig hälsning, 

Christoffer Kloo

Sportchef

christoffer.kloo@wfa.fi

+358 40 5503756

 

 

 

 

WFAs förtydligade anvisningar inför träningsstarten: 

Finlands bollförbund har kommit med anvisningar för hur fotbollsverksamhet kan startas upp med omedelbar verkan. Dessa anvisningar finns i sin helhet på bollförbundets hemsida:

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/palloliiton-paivitetyt-ohje... #uppdateratWFA verksamhet kommer att anpassas så att den följer dessa anvisningar. För att förtydliga vissa punkter har WFA tagit fram förtydligande anvisningar. WFAs anvisningar gäller tills något annat kommuniceras.

Våra anvisningar kommer att uppdateras då det finns nya anvisningar att ta ställning till eller vid behov. Vi kommer även att följa med hur verksamheten kommer igång för att säkerställa en säker och fotbollsmässigt givande samt rolig verksamhet.

WFA generella anvisningar:Ansvarsfördelning

Från WFA vill vi vara tydliga med att det finns ett delat ansvar för att vi skall lyckas att följa de aktuella rekommendationer och anvisningar. Vi vill också framhäva vikten av att följa anvisningar för att trygga tränarnas, spelarnas och även de som inte spelare fotbolls välmående. Corona är som vi alla vet smittosam och vi har ett gemensamt ansvar att minska denna spridning.

Tränare​: Ansvarar för att träning är planerad enligt instruktioner och genomförs på ett säkert sätt.

Förälder: ​Ansvarar för att gå igenom rekommendationer och anvisningar med sina barn. Ansvarar även för att hämtningar och lämningar sker enligt anvisningar.

Barn : ​Behöver förstå och följa anvisningar under träningarna.

  

Uppstart av träning

För att få en bra start på träningen under dessa förhållande är det viktigt att varje lag försöker att hitta en gemensam tid för videomöte för att gå igenom hur träningarna genomförs. På mötet deltar tränare, lagledning, spelare och föräldrar (minst en per spelare). De som inte kan delta skall bekanta sig med riktlinjerna och alla föräldrar behöver vara medvetna om deras ansvar.Träningsnärvaro

Från WFA vill vi vara oerhört tydliga med att träningarna är frivilliga för varje spelare att delta på. Vi är medvetna om att det finns tränare, spelare, föräldrar och/eller andra inom familj/släkt som kan vara i en riskgrupp. Vi vill vara tydliga med att valet att inte delta på träningar helt understöddes av WFA och det inte har någon påverkan på framtida speltid eller motsvarande. Det är också självklart att vi inte kommer att ha någon uppföljning på träningsnärvaro under denna period.

Om spelaren är intresserad av träna på egen hand hemma är WFA och tränarna redo att hjälpa till med övningar och idéer som är lämpliga enligt de förutsättningar som spelaren har (T.ex. tillgänglighet av bollplank, mål, ytor eller motsvarande hemma).Träningsupplägg och innehåll:

WFA kommer att ta fram ett antal övningar och upplägg som följer de riktlinjer som finns. Dessa kan tränarna använda som bas vid planering av träningar.

Bollförbundets anvisningar till föreningar och lag

angående träning i små grupper (5.5)1. Följ statsrådets anvisningar angående rörlighet och folksamlingar (https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset) och THL:s anvisningar (​https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronavir​...).2. Man ska inte träna fotboll om man har minsta lilla sjukdomssymtom eller hör till någon av riskgrupperna för covid-19.3. Leddaträningspassfårhahögst10deltagare,avvilkaminst1ärentränare eller ledare.

Om ett lag har en halv plan av en fullstor fotbollsplan kan denna halva delas in i två delar där det maximalt befinner sig 10 deltagare per halva.Se även punkt 7 för gruppindelning.

Vid tillfällen där två grupper delar på samma planhalva är det viktigt att grupperna hålls separerade före och efter träning. Vid möjlighet skall de avlägsna sig från plan från olika håll.4. Träningen i små grupper ska ske utomhus.5. Försök undvika träningsmoment där spelarna är i närkontakt. Avståndet mellan personerna ska vara minst två (2) meter under hela träningspasset.

Tränaren behöver planera träningen för att säkerställa att närkontakt inte sker och att i första hand undvika övningar som skapar köer. Vid eventuella köer är rekommendationen att märka ut säkerhetsavstånd. Kom ihåg att påminna spelarna om att inte röra redskap som koner.6. Träning i små grupper ska ordnas endast för spelare i en sådan ålder eller på en sådan nivå att de kan följa regeln om avstånd och andra hälsorelaterade anvisningar under hela träningspasset.

WFAs anvisningar för WFA lag:

● Lag som består av spelare äldre än 2006 födda kan dra igång med verksamhet

från 11.5.2020.

WFAs (styrelse med representanter för alla föreningar) förslag till föreningar för yngre spelare. Föreningar har sin egen beslutanderätt i frågan

● Lag som består av spelare födda mellan 2007 och 2008 kan dra igång med verksamhet från att skolorna startats.

● Lag som består av spelare födda 2010 eller senare rekommenderas att påbörja träningar 1.6.2020.7. Gruppen som tränar tillsammans ska i så hög grad som möjligt bestå av samma spelare varje gång (tills det blir tillåtet att träna med hela laget).

Inom WFA är rekommendationen att hålla samma grupper under hela perioden. Detta gäller även tränare. Finns det flera grupper inom laget och enbart en tränare kan tränaren dra båda träningarna. I dessa fall är rekommendation att tvätta händer mellan träningar.

8. Deltagarna ska inte använda omklädningsrum och liknande, utan kommer till planen och åker därifrån i sin träningsutrustning. Det är likaså viktigt att undvika närkontakt på vägen till och från träningspassen.9. Spelarna får inte komma till träningsplatsen innan den egna träningstiden börjar och en övergångstid på minst 5 minuter rekommenderas mellan olika gruppers träningspass. Träningspasset kan börja 5 minuter efter att plantiden börjat och ska avslutas 5 minuter innan plantiden slutar.

Rekommendation från WFA är att föräldrar, där det är möjligt, stannar i bilen vid lämning och hämtning. I samband med hämtning och lämning skall även föräldrar hålla säkerhetsavstånd. Det är inte tillåtet som förälder att samlas i grupper för diskussion före, under eller efter träning. 10.Alla deltagare ska tvätta händerna hemma före och efter träningspasset eller använda egen handsprit.11.På träningspassen ska bollarna i regel hanteras endast med fötterna (huvudspel ska undvikas, liksom att vidröra bollen med bara händer).

Avslutsövningar som kan utföras enligt rekommendationer kan hållas, men de behöver vara planerade så att det enbart är målvakten, med handskar, som rör bollen och att inga avslut som kräver att utespelare riskerar att behöva nicka bollen.

Generellt skall övningar som utförs skall vara sådana att bollen hålls på marken.

 

12.Inga västar används på träningspassen. Koner och andra hjälpmedel ska hanteras av endast en person.

Koner och andra hjälpmedel delas in mellan de olika grupperna i mån av möjlighet.13.Om en spelare har en egen flaska med sig, får ingen annan dricka ur den.

14.Man bör undvika att spotta på planen.

En generell anvisning som vi även vill att skall följas oavsett dessa anvisningar eller inte.15.Om du blir tvungen att hosta eller nysa, gör det i armvecket eller tröjan.

En generell anvisning som vi även vill att skall följas oavsett dessa anvisningar eller inte. Även på fotbollsplan.16.Möten om träningen ska hållas på distans.

Att tänka på är även att i samband med instruktioner under träningar att hålla dem korta och koncisa och vid möjlighet att spelarna färdigt är utspridda vid sina olika stationer.

Vid drickapauser är det viktigt att hålla isär spelarna och att de färdigt har förberett sig genom att sprida ut sina flaskor. Det är denna typ av delar av träningen som lätt glöms bort.17.Anvisningarna ska gås igenom noggrant med hela gruppen på förhand.18.Om du misstänker att du smittats av covid-19, följ THL:s anvisningar: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronavir...är

 

Notera/Huomioi

WFA har skapat en egen Youtube kanal. Där distribueras träningsvideon med jämna mellanrum. Videon är anpassade till rådande omständigheter och kan användas av spelarna själva. Tanken är att spelarna utför övningarna själva eller i grupper på högst 3 personer. Gå in och gilla vår kanal som finns längst ner på sidan så får du automatiskt meddelande när nya träningspass publiceras.

WFA on luonut oman Youtube kanavan. Kanavalla julkaistaan tietyin väliajoin harjoitusvideoita. Ajatuksena on että videot käytetään harjoitellessa joko yksin tai pienissä ryhmissä (max 3 hlö). Käy tykkäämässä meidän kanavaa joka sijaitsee sivun alaosassa niin saat viestin kun uusi video julkaistaan.

Exempel på träningsvideo/Esimerkki harjoituksista:
https://youtu.be/GPzwxNb57og

 

 

 

 

WFA - ett regionalt fotbollssamarbete

 

Wasa Fotbollsakademi, grundat 2015, är ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga  föreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är  BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK.

Samarbetet berör ca 1500 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Wasa Fotbollsakademi leds av sportchef Christoffer Kloo. Till sin hjälp har han fotbollstränarna och utbildarna Tomi Kärkkäinen och Max Peltonen.

 

Sportsligt syfte

  • Stärka fotbollens position i regionen.
  • Stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA.
  • Skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de enskilda spelarna.
  • Utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter.
  • Skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet.
  • Stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens.
  • Stöda och utveckla samarbetsföreningarnas sportsliga organisation.
  • Vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner.