WFA 2022-2024


Wasa Fotbollsakademi kommer under åren 2022-2024 fokusera på att stärka följande tre områden ytterligare:

Attraktiv verksamhet

  • Spelarstigar för alla
  • En verksamhet där det är lätt att trivas
  • Hög kvalitet

Välutbildade tränare och ledare

  • Satsning för att höja utbildningsnivån på tränare och ledare i WFA och medlemsföreningarna.

Organisation, struktur och kultur

  • Tydligare organisation och struktur.
  • Förbättrad kommunikation för att skapa större tillhörighet, gemenskap och positiv kultur.


Vår övergripande målsättning är:

Tillsammans för barns och ungas välmående samt för deras fotbollsdrömmar


För den här verksamheten har vi fått föreningsstöd av undervisnings- och kulturministeriet.