WFA, VPS och FC Sport samarbete
Wasa Fotbollsakademi rfPublicerad: 24.11.2023 16:10

WFA, VPS och FC Sport samarbete

I början av 2023 inleddes ett samarbete mellan VPS, FC Sport, WFA och WFA:s medlemsföreningar (BK-48, FC Kuffen, I-JBK, Solf IK och Sundom IF) för att skapa en gemensam spelarstig på flicksidan för att lyfta flick- och damfotbollen i Vasaregionen. Under2023 inleddes även samarbete på pojksidan, då några pojkar från WFA C14 (pojkar födda 2009) tränade och spelade med VPS Liiga Pohjoinen-lag. Samarbetets riktlinjer för de kommande åren presenteras nedan.

Allmänt

Samarbetets målsättning är att erbjuda målinriktade/satsande spelare bästa möjliga träningsmiljö och möjlighet att spela matcher och tävla i den ifrågavarande åldersgruppens högsta serienivå i nationella serier. Samtidigt vill föreningarna, genom samarbetet, försäkra att så många lag som möjligt hålls ihop så länge som möjligt. Detta möjliggörs genom att de spelare som vill ha mera utmaningar både kan få mera utmaningar via samarbetet, samtidigt som de kan spela tillsammans med sina kompisar i egen hemmaförening, och på så sätt bidra till att så många som möjligt hålls kvar i fotbollen så länge som möjligt.

Spelare som vill ha mera utmaningar bör, i praktiken, i första hand framföra sina önskemål till sin egen tränare. Genom diskussioner kommer man sedan tillsammans överens om träningsmängd och -tillfällen spelaren deltar i med eget lag och med en samarbetsförenings lag för att få mera utmaning. Här är det viktigt att de intresserade spelarna förbinder sig till gemensamt överenskomna saker. Vad beträffar spel i matcher och representationsrätt fattas beslut om dessa varje åldersgrupp skilt för sig. Om möjligt görs YJ-avtal mellan föreningarna och vid behov ansöks om dubbelrepresentation, som möjliggör spel på högsta möjliga serienivå för spelaren samtidigt som hen även kan spela i egen hemmaförening. Fördelningen av kostnaderna (spelarnas månadsavgift) mellan föreningarna grundar sig på den överenskomna träningsmängden, som föreningarna fakturerar spelaren. I alla åldersgrupper är det tränaren till laget på högsta serienivån som tar ut spelarna till varje match baserat på samma tävlingsmässiga förutsättningar, oavsett förening. Kostnader i anslutning till matcher faktureras spelaren i enlighet med faktiska kostnader.

Som ovan nämndes, om en spelare i en av samarbetsföreningarna önskar mera utmaningar inom fotbollen, ska spelaren i första hand ta kontakt med sin egen tränare. Tränaren informerar om saken till den person i föreningen som är ansvarsperson gällande samarbetet, och via den vägen till de personer inom samarbetet som det berör. På motsvarande sätt, om en spelare (/spelarens föräldrar) tar kontakt direkt med en annan förenings tränare eller annan lagfunktionär, vidareförmedlas denna information till de ansvarspersonerna inom båda föreningarna. Målsättningen är att genom öppen diskussion hitta bästa möjliga modell för träningar och matcher som tar i beaktande spelarens kunnande och målsättningar, utan att spelaren behöver byta förening.

Flickor

På flicksidan börjar faktiskt samarbete i B-juniorerna. I B-juniorerna ansvarar WFA för den mest satsande matchplattformen (målsättning B-FM) och flickor från WFA, FC Sport och VPS samlas i denna. FC Sport och VPS erbjuder även matcher i B-flickor div 1 och B-flickor div 2, liksom WFA även har lag i B-flickornas division 2. På detta sätt kan man genom samarbetet erbjuda en lämplig tränings- och matchmiljö för samtliga spelare.

Mellan den satsande matchplattformen i B-flickorna och VPS representationslag finns även ett samarbete. VPS tränare kan ta ut spelare från B-flickorna till träningar och matcher med VPS representationslag. Detta sker i samarbete med FC Sports tränarteam och föreningsledning samt huvudtränaren för WFA:s B-flickor och WFA:s sportchef.

Pojkar

Samarbetet på pojksidan omfattar alla åldersgrupper från D13 till A-juniorer. Även i yngre åldersgrupper kan samarbete tillämpas t.ex. i Huuhkajaliiga eller andra överenskomna turneringar.

I fråga om träning ges en satsande spelare möjlighet att träna och sträva efter en plats i det lag som spelar eller kvalar om en plats i åldersgruppens högsta serienivå. För den inkommande säsongen (2024) är läget för lagen följande:

- A-juniorer: VPS har ett lag i A-FM-kvalserien

- B-juniorer: VPS och WFA har lag i B-FM-kvalserien

- C15 (2009): VPS har en plats i Liiga Pohjoinen, WFA kvalar om en plats.

- C14 (2010): VPS har en plats i Liiga Pohjoinen, WFA kvalar inte om en plats.

- D13 (2011): VPS kvalar om en plats i Liiga Pohjoinen, WFA kvalar inte om en plats.

I åldersgrupperna 2010 och 2011 har alltså WFA:s spelare möjlighet att genom samarbetet sträva efter en spelplats i VPS Liiga Pohjoinen-lag. I åldersgruppen 2009-födda har VPS redan en plats i Liiga Pohjoinen och WFA försöker nå en egen plats genom kval. För denna åldersgrupp specificeras samarbetsmodellen för inkommande sommar efter kvalet i början av vintern. Eventuell träning tillsammans innan detta kommer man överens om i enskilda fall mellan årgångens huvudtränare och föreningarna. I B-juniorerna kvalar både VPS och WFA för varsin egen plats i B-FM-serien. Samarbetsmodellen för denna grupp fastslås senast efter att kvalserien spelats. VPS A-juniorer erbjuder föreningarnas spelare en tävlingsmiljö att träna och spela i för de allra sista junioråren och en möjlig väg ända till VPS representationslag.

Mer information om samarbetet:

Christoffer Kloo, WFA

Joni Keturi, VPS Juniorit

Jani Kujanpää, FC Sport