Lag

Kull Ellen
Asplin Mirjam
Gästgivars Zenja
Helsing Elenore
Isaksson Michelle
Kankaanpää Emma
Kecklund Frida
Knuts Maya
Mickelsson Linn
Räfsbäck Rianna
Salmela Wilma
Salo Nelly
Sjöberg Ida
Snellman Elsa
Ström Ellinor

Funktionärer