Om oss

Wasa Fotbollsakademi (WFA) – ett regionalt fotbollssamarbete

Wasa Fotbollsakademi är ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga (tvåspråkiga) föreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är  BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK.

Samarbetet berör ca 1450 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Samarbetet berör därmed också ett stort antal familjer, mor- och farföräldrar samt andra släkt och vänner.

Sportsligt och övrigt syfte med samarbetet:

 • Stärka/höja fotbollens position i regionen. Fotbollens ställning har alltid varit och är fortfarande väldigt stark i regionen. Fotboll är något som engagerar ett stort antal personer i regionen och föreningarna i regionen har utbildat ett flertal både spelare och tränare som rönt framgångar både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att se till att denna utveckling fortsätter. 
 • Stärka samarbetet mellan de svenskspråkiga (tvåspråkiga) föreningarna i regionen. Samarbetet mellan föreningarna i regionen är ett måste för att vi skall kunna hänga med i utvecklingen.
 • Att producera utbildningsmaterial för tränare på svenska. Avsaknaden av svenskspråkigt utbildningsmaterial har utgjort ett stort hinder för de svenskspråkiga föreningarna i regionen i deras strävan efter att utveckla spelare och rekrytera samt utbilda tränare. Utbildning är a och o för en kontinuerlig utveckling av fotbollen i regionen. Vi tar inom WFA vårt ansvar och har hittills utbildat ca 200 tränare på olika nivåer. 
 • Skapa strukturer för samarbete och utveckling mellan föreningarna som möjliggör ett långvarigt samarbete för fotbollens bästa i regionen. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för ett hållbart samarbete i regionen på längre sikt.
 • Höja nivån på träning/matchning samt utveckling av både spelare och tränare i samarbetsklubbarna. Detta är en absolut nödvändigt för att vi skall kunna konkurrera nationellt även i framtiden. För spelare (pojkar, flickor) som är motiverade/talangfulla ordnas extra träning. I de yngre åldersgrupperna är  denna träning öppen för alla som vill delta medan en viss selektering av spelare gällande extra träning börjar ske vid 13-14 års ålder.
 • Skapa en förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet. Alla som vill skall få delta i vår verksamhet även när de blir äldre. Från 14 års ålder bildar vi lag efter hur motiverade och villiga ungdomar är att satsa på fotboll. Då kan man välja lag utifrån hur många gånger i veckan man vill träna - detta för att vi skall kunna nå fram till devisen ”fotboll för alla”. För att detta skall vara möjligt (både gällande bredd och elit) samarbetar vi mellan föreningarna genom att vid behov bilda gemensamma lag med spelare från olika föreningar.
 • Utveckla organisationerna i samarbetsklubbarna. För att kunna driva utvecklingen framåt är det en förutsättning att även föreningarnas organisationer utvecklas. I detta hänseende kommer vi att hjälpa varandra i hur olika frågor skall lösas. Konkreta saker angående detta samarbete kan vara; samarbete kring träningstider, logistik kring turneringar, inköp av material etc.
 • Skapa likvärdiga förutsättningar (gemensamt fotbollsprogram/utbildning av tränare) för träning/spelarutveckling i alla samarbetsföreningar. Tanken med intern skolning av tränare WFA: s Fotbollsprogram) är att höja nivån på träningen i alla samarbetsföreningar. Genom detta möjliggör vi också att juniorspelarna längre kan stanna kvar i sina moderföreningar utan att i tidig ålder vara tvungen att byta förening.
 • Vara ledande inom spelarutveckling i Finland

Konkret genomförande

 • Samarbetet leds administrativt av en styrgrupp bestående av en representant från respektive samarbetsförening
 • Sportchefen Lars Mosander ansvarar för det konkreta genomförandet och utvecklandet av träningen/skolningen samt innehållet i fotbollsprogrammet.
 • Prioriteringen inom det sportsliga arbetet kommer i början av projektet att ligga på utbildning av tränarna i det interna fotbollsprogrammet men även i form av extern utbildning (FBF D & C kurs). Detta kommer att ske genom föreläsningar och/eller modellträningar.
 • För de mest motiverade och talangfulla spelarna arrangeras extra träning i form av – Fotbollsskola, Teknikskola, Utvecklingsgrupp och Fotbolls/Talangakademi.
 • Morgonträningar kommer att ordnas både för grundskol- och andra stadiets elever.
 • För att uppnå syfte och målsättning med samarbetet kommer Fotbollsprogrammet att vara gemensamt för alla samarbetsföreningarna. Det är inte tillåtet att inom samarbetet använda sig av andra Fotbollsprogram.
 • Finansiering gällande den gemensamma sportchefen kommer att verkställas utgående från antalet juniorer i förhållande till det totala antalet junior inom samarbetet.
 • Projektet är inledningsvis 3 årigt och löper mellan 1.9 2015 – 31.12 2018