Genom denna blankett anmäler ni om permanent frånvaro från ett WFA-lag, dvs att en spelare önskar sluta. Månadsavgiften debiteras ännu för nästa månad.

Vi hoppas att ni även kan tänka er att svara på frågor kring orsaker till att spelaren väljer att sluta. Detta är dock frivilligt.

Genom att fylla i den här blanketten frånvaroanmäler man permanent sin spelare från extraträningarna som ordnas av WFA. Anmälan om frånvaro gäller från därpå följande månad.

Via denna blankett anmäls en spelare till WFA:s Extra träningar under perioden november-maj. Extra träningarna hålls i Botniahallen (i december-mars, i november + april-maj på Botnihallanes utekonstgräsplan) enligt följande:

F2011, P2011 och P2012 - måndagar kl. 15.15-16.30

F2012, F2013, F2014 - onsdagar kl. 15.15-16.30

P2013, P2014 - torsdagar kl. 15.15-16.30

(Obs! Preliminärt schema, beroende på gruppstorlekar kan tidpunkter komma att ändra)

Via denna blankett tar vi emot anmälningar till säsongen 2024 av spelare som är/ varit med i WFA-lag.

Via denna blankett tar vi emot anmälningar till säsongen 2024.

Denna blankett är för helt nya spelare i WFA (Om du spelar eller tidigare har spelat i ett WFA-lag, använd blanketten "Anmälan till WFA säsongen 2024 (För spelare som är/varit med i WFA-lag)"

OBS! skriv in deltagarens e-post endast om det är deltagarens personliga e-post - får ej vara samma som förmyndarens e-post.