Samarbete med LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbotten är ett livstrygghetsbolag som ägs av sina 80000 kunder. Bolaget erbjuder skade- och livsförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. LokalTapiola Österbottens 100 finansproffs betjänar kunderna längs den tvåspråkiga, österbottniska kustremsan - från Kristinestad i söder till Karleby i Norr.

LokalTapiola Österbotten erbjuder WFA-juniorer 10 % rabatt på sjukkostnads- och/eller utvidgad olycksfallsförsäkring. För att ta del av erbjudandet, fyll i detta kontaktformulär, så kontaktas du av LokalTapiola https://www.lyyti.fi/reg/wfa2022