Motiverade och utbildade ledare

Wasa Fotbollsakademi erbjuder alla tränare och ledare inom föreningarna goda möjligheter att utbilda sig inom fotbollens område. Motiverade och välutbildade tränare är en absolut nödvändighet för att föreningarna skall kunna få fram välutbildade fotbollsspelare. Vi har därför inom WFA fastslagit en ”tränarstege” med rekommenderad utbildningsnivå för de olika åldersgrupperna.

5 – 9 år D eller C – tränarkurs för alla tränare

10 – 12 år C eller UEFA B – tränarkurs för tränare och D/C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare

12 – 14 år UEFA B – tränarkurs för tränare och minst C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare

15 – 20 år Minst UEFA B – tränarkurs, helst UEFA A – tränar eller UEFA Youth A för tränare och helst C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare

Övriga rekommenderade kurser:

Grundkurs i idrottsskador (tejpning), kurser i idrottspsykologi, kurs för lagledare.

Tränarstegen är nödvändig för att alla tränare skall kunna utveckla spelarna på ett bra sätt samt kunna ta del av WFA:s interna skolning. Den interna skolningen skall utgöra ledstjärnan inom WFA:s fotbollsprogram. Fotbollsprogrammet utgör ryggraden i vår idrottsliga verksamhet och står som grund/bas för all träning och planering.

Målsättningen är att ha minst 3 ledare per lag, fördelat på tränare och lagledare. Önskvärt är även att man i varje lag, speciellt i de äldre åldersgrupperna, har en materialförvaltare som också har en inblick i hur skador skall behandlas. Äldre juniorer samt representationslags spelare med tränarutbildning skall i mån av möjlighet delta i föreningarnas träningsverksamhet (yngre lagen).