WFA - ett regionalt fotbollssamarbete

Wasa Fotbollsakademi, grundat 2015, är ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga föreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK.

Samarbetet berör ca 1500 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Wasa Fotbollsakademi leds av sportchef Christoffer Kloo och verksamhetsledare Minna Määttä. Till sin hjälp har de fotbollstränarna Max Peltonen och Nijaz Sarajlija.

Sportsligt syfte

  • Stärka fotbollens position i regionen.
  • Stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA.
  • Skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de enskilda spelarna.
  • Utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter.
  • Skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet.
  • Stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens.
  • Stöda och utveckla samarbetsföreningarnas sportsliga organisation.
  • Vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner.